С. Герджиков. Смъртен опит – електронно издание – свободен достъп