Политика за поверителност

ЛОКРАТ ЕООД е изградил своята политика на дейност като се базира на уважение към Вашата поверителност по отношение на всички данни, които изискваме от Вас в нашия уебсайт https://extremepress.net/ и в други наши сайтове, с които оперираме.

За да Ви предоставим нашата услуга, изискваме от Вас лична информация, за да изпълняваме ваши поръчки, за да ви изпратим информация и запитване за ползваните продукти и само доколкото действително се нуждаем от нея. Изискваме я по съвсем законен и коректен начин, като предварително сме Ви уведомили и сме получили Вашето съгласие за събиране на личните Ви данни. Разбира се, ние сме Ви инфрмирали защо изискваме и събираме личните Ви данни и как ще ги използваме.

В ЛОКРАТ ЕООД запазваме получената от Вас лична информация за толкова време, което е необходимо да Ви предоставим услугата, която желаете от нас. Данните, които изискваме и запазваме ще защитаваме с цел избягване на непозволен достъп, разкриване, използване или корекция, копиране. Целта е да не се допускат загуби и кражби.

ЛОКРАТ ЕООД не допуска публично споделяне или споделяне с трети страни на събраната от Вас информация, с изключение на случаите , в които законът го налага.

ЛОКРАТ ЕООД осъществява връзка с външни сайтове. Над тях ние нямаме управление и затова не можем да контролираме тяхното съдържание и действия и съответно нямаме отговорност за техните политики за поверителност.

Ние проявяваме разбиране, ако не приемете нашата заявка за личните Ви данни и лична информация и не можем да изпълнимуслугите, които желаете.

Ако Вие сте решили да използвате нашия уебсайт и продължите да го правите, това ще означава, че сте възприели нашите действия и Политика за поверителност за личните данни и лична информация. Без колебание може да се свържете с нас, ако възникнат въпроси по отношение обработването на личните Ви данни и информация