Свят и личност за 12. клас – Учебник

Описание

Одобрено от МОН

Анотация

ЕЛЕКТРОННО КОПИЕ НА ПЕЧАТЕН УЧЕБНИК

Автор на текста                                  © Сергей Герджиков

Графичен дизайн                               © Николай Младенов

Илюстрации                                        © Николай Младенов, снимки

Корица                                                  © Николай Младенов

© Издателство Екстрем, 2006

Учебникът е одобрен от МОН като учебно помагало със заповед № РД 09-1409/13.09.2004 г.

ISBN 954-8418-37-1   Формат 16.5/23.5 см, 152 стр.

Тази книга допълва учебния комплект на Издателство “Екстрем” по Философия. Предметът “Свят и личност” завършва цикъла “Гражданско образование”.

Авторът и издателят са се постарали да предложат ново пътешествие за вас – за момичетата и момчетата, които утре вече ще бъдат самостоятелни жени и мъже.

Съдържанието на книгата следва стриктно стандарта на Министерството на Образованието.

Започваме с поглед върху съвременния свят. Нашата планета като никога досега е едно цяло. Имаме поне виртуален поглед върху нея. Пътуваме много по-свободно и утре много от вас ще се озоват в далечни места за туризъм, обучение или работа. Продължаваме с Европа. Европа е мястото, в което живеем, мястото, което сме загубили донякъде и към което се връщаме в последните години. Ако попаднете вън от Европа, ще видите, че се чувствате сто процента европейци. Но идва време, когато и тук ще се чувстваме така. Това ще стане благодарение и на вас. И завършваме с вас, с личността и нейния избор. Вие навлизате в “реалния живот”, в който ще решавате сами живота си и ще отговаряте сами за него.  Вие живеете в забележително време, когато България всеки ден става все по-добро място за живеене. Ще останат в миналото изолацията, откъсването от Европа и света, ограничаването на правата и възможностите за личен избор. България е прекрасна, а става и съвременна европейска страна.

Сега е времето да разберете какво искате.

Сега е моментът да се освободите от родителската опека и да потърсите начини да се справяте сами с живота си: избор на висше училище, търсене на работа, пътуване в чужбина.

Сега е моментът да покажете наистина какво можете.

Идват годините на самостоятелен живот, в които ще търсите и намерите място за себе си. Без да поемете товара на отговорността, няма да постигнете много. В живота влагаш усилия и после получаваш резултати. Нещата, които идват наготово, се губят рано или късно. Усилията, които влагаме, ни променят, правят ни по-силни. Проблемите, които решаваме сами, ни повдигат нивото и в тях разбираме кои сме.

Когато говорите за България, говорете за нея като за собствена страна, за която носите отговорност. Търсете и ще намерите хубавото в нея. Когато говорите за другите страни, уважавайте техните култури и не ги превъзнасяйте излишно за сметка на родината си. Достойно е да живеем и да работим за България, защото никой вместо нас няма да го направи и защото тя заслужава това, както и ние.

Тази книга има скромната задача да ви помогне да разберете съвременния свят и себе си.

Желаем ви интересно пътуване из нейните страници. Те ще ви предложат анализи, текстове, факти и официални документи на Европейския съюз. Ще намерите също теми за размисъл и дискусия. В Учебната тетрадка са подбрани текстове, важни за ориентацията ви в съвременните световни и местни процеси. Там сме предложили също задачи и игри, казуси и тестове за проверка.

Авторът

Съдържание

Тема 1. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ НА СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ 7

Планетата Земя 8

Виртуалният свят 16

Глобализацията 22

Световният ред 36

Тема 2. НАСЛЕДСТВОТО НА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА И БЪЛГАРИЯ 40

Началата на Европа 41

Европа: Запад и Изток 49

Балканите и България 55

Тема 3. БЪЛГАРИЯ И ПРОЦЕСЪТ НА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ 66

Проектът за Европейска интеграция 67

Обединяването на Европа и нейните нови институции 77

Българският път на интеграция 84

Тема 4. ЛИЧНОСТТА, ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА 98

Личността като гражданин 99

Демократичният механизъм на властта 106

Институциите и върховенството на закона 113

Тема 5. ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 125

Културни различия в осъществяването на човека 126

Правата на човека, Европа и ние  138

Права и задължения 145

Тема 6. ИКОНОМИКА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 154

Европа като икономическа сила 155

Българската икономическа ситуация 161

Труд и реализация в обединена Европа 171

Тема 7. ЛИЧНОСТ, НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ И МАЛЦИНСТВА 182

Формиране на българската националност 183

България като уникална страна и етнос 188

България и Европейската култура 194

Етническо многообразие 201

Тема 8. РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И КОНФЛИКТИ 211

Регионално развитие в Югоизточна Европа 211

Промени на граници и етнически конфликти 222

НАТО и мирът на Балканите 230