ФИЛОСОФИЯ ЗА 10. КЛАС 2024
РАБОТНА ТЕТРАДКА
ПЕЧАТНА – цена 5.00 лв.
с код за електронна – 7.50 лв.

Описание

Автори:

Автори на текста:
© Проф. дфн Сергей Стоилов Герджиков, 2019, 2023
© Проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова, 2019, 2023
Графичен дизайн © Арам Агопян, 2019, 2023
Художник на корицата © Арам Агопян, 2019, Лократ 2024

Второ издание

Размери 27/20 см., обем 80 с.

ISBN: 978-619-7532-09-8
© ЛОКРАТ“, 2024

www.locrat.net

 

ВИЖТЕ ЕЛЕКТРОННА 3D РАБОТНА ТЕТРАДКА.

Анатонация

Скъпи ученици,

Работната тетрадка по Философия за 10. клас е второ издание на Учебната тетрадка от 2019 г.

В това издание са добавени всички задачи и упражнения за писане, попълване и писмено решаване от учебника за 10. клас.
Това е вашият дневник, в който ще записвате вашите мнения и позиции, вашите отговори и решения, вашите коментари и анализи по местата, които ще посетим.
Дневникът допълва пътеводителя. Работната тетрадка е помагало към учебника по Философия за 10. клас. В допълнение към уроците за дейности, представени в учебника, тук са дадени и разработени текстове за анализ, теми и техники за дискусия, дилеми и казуси за решаване, теми за есета, задачи-игри, ролеви игри, презентации, проекти.

Тук са и тестовете за контрол и проверка на усвоените знания и умения, които можете да решавате и попълвате.
В работната тетрадка се разработват: логическа задача, дебат и дискусия по двама, в екипи, на горещи столове и кръгли маси.  Тук ще упражнявате анализ на текст, решаване на казус, писане на текст, презентация, проучване, учебен проект. Ще записвате тези и аргументи, ще участвате в ролеви игри, ще разигравате етюди, ще попълвате отговори, ще създавате каталог. Ще решавате задачи-игри сами или по двойки.

Не тръгвайте на път без пътеводител и дневник! Следвайте своите нагласи и интерес, разчитайте на вашия водач – Учителя!
А сега, приятно пътуване!
Авторите

Съдържание