Начало

Издателство „Екстрем“ е създадено през 1992 г. за философия, наука и художествено творчество. От ноември 2019 „Екстрем“ се слива с Лократ.

Уважаеми потребители, достъпът до електронните учебници е за временно ползване и преглед, на 07 октомври 2020г. ще бъде спрян достъпът до тях за безплатно ползване, моля обмислете покупката на хартиен вариант.


Нови учебници

Актуални учебници

Философия за 10. клас – Учебник печатен вариант

УЧЕБНИК ПО ФИЛОСОФИЯ ЗА 10. КЛАС – електронен вариант

Философия за 10. клас – Учебна тетрадка печатен вариант

Философия за 9. клас – Учебник печатен вариант

УЧЕБНИК ПО ФИЛОСОФИЯ ЗА 9. КЛАС – електронен вариант

Философия за 9. клас – Учебна тетрадка печатен вариант

УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФИЛОСОФИЯ ЗА 9. КЛАС – електронен вариант

Философия за 8. клас – Учебник печатен вариант

УЧЕБНИК ПО ФИЛОСОФИЯ ЗА 8. КЛАС – електронен вариант

Философия за 8. клас – Учебна тетрадка печатен вариант

УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФИЛОСОФИЯ ЗА 8. КЛАС – електронен вариант

Помагало за личностно развитие по Философия за 8. клас печатен вариант

ПОМАГАЛО ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ЗА 8. КЛАС – електронен вариант

СЕГА ПРЕДЛАГАМЕ ДА ИЗДАДЕМ ВАШИЯ РЪКОПИС ЗА ВАША СМЕТКА КАТО ПЕЧАТНА ИЛИ ЕЛЕКТРОННА КНИГА ИЛИ ДА НАПЕЧАТАМЕ ВАШАТА ЕЛЕКТРОННА КНИГА.

Направете вашето запитване и представете проекта си,
като изтеглите и попълните файла (PDF) и го изпратете на адрес: izdatelstvoextrem@gmail.com.
Други учебници

Методика на философията в училище печатен вариант

Философия. Книга за учителя – Печатно издание печатен вариант

Свят и личност за 12. клас – Учебник печатен вариант

Свят и личност за 12. клас – Учебна тетрадка печатен вариант

Философия за 11. клас – Учебник печатен вариант

Философия за 11. клас – Учебна тетрадка печатен вариант

Психология и логика за 9. клас – Учебник печатен вариант

Психология и логика за 9. клас – Учебна тетрадка печатен вариант