Начало

Издателство „Екстрем“ дава свободен достъп до електронните учебници по Философия без регистрационен код.

Издателство „Екстрем“ е създадено през 1992 г. за философия, наука и художествено творчество. От ноември 2019 „Екстрем“ се слива с Лократ.


Нови учебници

Актуални учебници

Философия за 10. клас
(Учебник)
печатен вариант

УЧЕБНИК ПО ФИЛОСОФИЯ ЗА 10. КЛАС
електронен вариант

Философия за 10. клас
(Учебна тетрадка)
печатен вариант

Философия за 9. клас
(Учебник)
печатен вариант

УЧЕБНИК ПО ФИЛОСОФИЯ ЗА 9. КЛАС
електронен вариант

Философия за 9. клас
(Учебна тетрадка)
печатен вариант

УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФИЛОСОФИЯ ЗА 9. КЛАС
електронен вариант

Философия за 8. клас
(Учебник)
печатен вариант

УЧЕБНИК ПО ФИЛОСОФИЯ ЗА 8. КЛАС
електронен вариант

Философия за 8. клас
(Учебна тетрадка)
печатен вариант

УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФИЛОСОФИЯ ЗА 8. КЛАС
електронен вариант

Помагало за личностно развитие по Философия за 8. клас печатен вариант

ПОМАГАЛО ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ЗА 8. КЛАС
електронен вариант

СЕГА ПРЕДЛАГАМЕ ДА ИЗДАДЕМ ВАШИЯ РЪКОПИС ЗА ВАША СМЕТКА КАТО ПЕЧАТНА ИЛИ ЕЛЕКТРОННА КНИГА ИЛИ ДА НАПЕЧАТАМЕ ВАШАТА ЕЛЕКТРОННА КНИГА.

Направете вашето запитване и представете проекта си,
като изтеглите и попълните файла (PDF) и го изпратете на адрес: izdatelstvoextrem@gmail.com.
Други учебници

Методика на философията в училище печатен вариант

Философия. Книга за учителя
(Печатно издание)
печатен вариант

Свят и личност за 12. клас
(Учебник)
печатен вариант

Свят и личност за 12. клас
(Учебна тетрадка)
печатен вариант

Философия за 11. клас
(Учебник)
печатен вариант

Философия за 11. клас
(Учебна тетрадка)
печатен вариант

Психология и логика за 9. клас
(Учебник)
печатен вариант

Психология и логика за 9. клас
(Учебна тетрадка)
печатен вариант