Начало

Издателство „Екстрем“ е създадено през 1992 г. за философия, наука и художествено творчество. От ноември 2019 „Екстрем“ се слива с Лократ.

СЕГА ПРЕДЛАГАМЕ ДА ИЗДАДЕМ ВАШИЯ РЪКОПИС ЗА ВАША СМЕТКА КАТО ПЕЧАТНА ИЛИ ЕЛЕКТРОННА КНИГА ИЛИ ДА НАПЕЧАТАМЕ ВАШАТА ЕЛЕКТРОННА КНИГА.

Направете вашето запитване и представете проекта си,
като изтеглите и попълните файла (PDF) и го изпратете на адрес: izdatelstvoextrem@gmail.com.

ДРУГИ КНИГИ